Malam Taqorrub SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta

  • Monday, 25 April 2011
  • 476 views
Malam Taqorrub SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta

Rangkaian Kegiatan Sukses Jelang  UNAS SMP IT Masjid Syuhada menyelenggaran kegiatan Malam Taqorrub bersama dengan anak-anak kelas IX, orang tua/wali kelas IX, Bapak/ibu guru SMP IT Masjid Syuhada  Yogyakarta kegiatan ini adalah kegiatan akhir dari rangkaian persiapan UNAS.Setelah kegiatan PIJAR ( Pembelajaran Intensif ) yang diselenggarakan di kaliurang dengan memberikan pembekalan berupa materi – materi oleh guru – guru tamu dan juga pendampingan dari bapak ibu guru SMP IT Masjid Syuhada. Selain pendampingan secara materi juga pendampingan secara ruhani yaitu pelaksanaan sholat lima waktu secara berjamaah, motivasi dan muhasabah dan juga sholat malam.Rangkaian akhir dari semua itu adalah Kegiatan Malam Taqaurrub yang dilaksanakan diruang utama masjid Syuhada, malam taqorrub diisi dengan sholat hajat yang diimami oleh Ustadz Tohafuddin imam masjid Agung Syuhada Yogyakarta, setelah sholat hajat dilanjutkan do’a bersama dan permintaan ma’af dari anak kepada orang tua,disinilah peristiwa yang sangat mengharukan karena tampak ketulusan dari anak yang benar – benar membutuhkan kasih  belaian dan restu dari orang tua yang mungkin selama ini  hanya terpendam. Suasana haru juga mewarnai masjid agung syuhada  karena terdengar isak tangis yang tak terbendung dari orang tua, siswa dan guru.Inilah tujuan utama dari kegiatan malam Taqurrub yaitu bentuk kepasrahan setelah semua usaha yang dilakaukan maka jalan terakhir adalah tawakkal kepada Allah, menyerahkan semuanya pada yang memberi keputusan.Apapun hasilnya tidak menjadikan diri menjadi sombong atau rendah diri.Semoga Allah Ridho dengan semua usaha dan menghasilkan harapan kita semua. Amiin.