Staf Pengajar

STAF PENGAJAR SMP IT MASJID SYUHADA YOGYAKARTA

NAMA JABATAN MENGAJAR MATA PELAJARAN
Meilani Noor Khasanah, S. Pd. Kepala Sekolah IPS
Yamidah, M. Pd. Wakil Kepala Bid. Akademik IPA Fisika
Dwi Purnomo, S. Pd. Si. Wakil Kepala Bid. Administrasi, Sarana Prasarana, dan Keuangan Matematika
Arif Taba Nasuha, S. Ag. Koordinator Bidang Diniyah Pendidikan Agama Islam
Dra. Zamroh Noviandari Staf Urusan Humas IPA Biologi
Mustaghfiroh, S. Pd. Matematika
Ayun Khiliyatul Milla, S. Pd. I. Bahasa Arab/PAI
Yunita Ika Sari B., M. P. Prakarya/TIK
Dini Pristiana, S. Pd. Gr. Bahasa Inggris
Karlina, S. Pd. Bahasa Jawa
Yusuf Beni P., S. Pd.  – IPS
Nur Arif Fuadi, M. Si.Matematika
Hasifah Nur Fitriana, S. Pd. Bahasa Indonesia
Dita Wulansari, S. Pd. Gr.Bahasa Inggris
Tarmidzi Taher AS, S. Pt.Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan DiniyahTahfidz Putra
Okita Maya Asiah, S. Pd.Tahfidz Putri
Feplita Agustin KusrianingtyasTahfidz Putri
Muhammad Fauzan Hanif, S. Pd.Bimbingan dan Konseling Putra
Muhammad Tahir, S. Pd. SBK
Ada Kurnia, S. Pd. IPS
Auliyatun Nisa’, S. Sos. MA. Bimbingan dan Konseling Putri
Pandhu Daudha SulaimanBahasa Arab
Fathul Laili Khoirun Nisa –   Pendidikan Kewarganegaraan
Muhammad Raihan A. P. –   Penjasorkes Putra  
Muhammad Agung NugrahaPendidikan Kewarganegaraan
Aufa NadaPenjasorkes Putri
Annisa Cahya R., M.Pd.Bahasa Indonesia
Joko SusantoIPA