Staf Pengajar

STAF PENGAJAR SMP IT MASJID SYUHADA YOGYAKARTA

NO. NAMA JABATAN MENGAJAR MATA PELAJARAN
1 Meilani Noor Khasanah, S. Pd. Kepala Sekolah IPS
2 Yamidah, M. Pd. Wakil Kepala Bid. Akademik IPA Fisika
3 Dwi Purnomo, S. Pd. Si. Wakil Kepala Bid. Administrasi, Sarana Prasarana, dan keuangan Matematika
4 Yazid Asrori, S. Pd. Gr. Wakil Kepala bid. Kesiswaan Bahasa Indonesia
5 Arif Taba Nasuha, S. Ag. Staf urusan Diniyah Pendidikan Agama Islam
6 Dra. Zamroh Noviandari Staf Urusan Humas IPA Biologi
7 Mustaghfiroh, S. Pd. Matematika
8 Ayun Khiliyatul Milla, S. Pd. I. Bahasa Arab/PAI
9 Yunita Ika Sari B., M. P. Prakarya/TIK
10 Endang Megawati, S. Pd. Pendidikan Kewarganegaraan
11 Dini Pristiana, S. Pd. Gr. Bahasa Inggris
12 Karlina, S. Pd. Bahasa Jawa
13 Arif Sulisyto, S. Pd. Penjasorkes Putra
14 Yusuf Beni P., S. Pd.  – IPS
15 Muhammad Ihsanul Fikri, S. Pd. Wali Kelas VIII A IPA
16 Hanifah Nurunnikmah, S. Pd. Wali Kelas VIII D Bahasa Indonesia
17 Nur Arif Fuadi, M. Si.   Matematika
18 Hasifah Nur Fitriana, S. Pd. Wali Kelas IX B Bahasa Indonesia
19 Najib Zahi Azhar, BBA. Tahfidz Putra
20 Tarmidzi Taher AS, S. Pt. Wali Kelas VII A Tahfidz Putra
21 Muhammad Tahir, S. Pd. SBK
22 Ada Kurnia, S. Pd. IPS
23 Auliyatun Nisa’, S. Sos. MA. Bimbingan dan Konseling Putri
24 Muhammad Fauzan Hanif, S. Pd. Bimbingan dan Konseling Putra
25 Nurma Tri Oktavia Penjasorkes Putri
26 Okita Maya Asiah, S. Pd. Wali Kelas VII C Tahfidz Putri
27 Dita Wulansari, S. Pd. Wali Kelas IX C Bahasa Inggris
28 Muhammad Ihsanudin, S. Pd. I Pendidikan Agama Islam
29 Siwi Lestari, S. Pd. Pendidikan Kewarganegaraan
30 Feplita Agustin Kusrianingtyas Tahfidz Putri
31 Pandhu Daudha SulaimanBahasa Arab
32  
33