Staf Pengajar

Staf Pengajar

STAF PENGAJAR SMP IT MASJID SYUHADA YOGYAKARTA

NO. NAMA JABATAN MENGAJAR MATA PELAJARAN
1 Meilani Noor Khasanah, S. Pd. Kepala Sekolah IPS
2 Yamidah, M. Pd. Wakil Kepala Bid. Akademik IPA Fisika
3 Dwi Purnomo, S. Pd. Si. Wakil Kepala Bid. Administrasi, Sarana Prasarana, dan keuangan Matematika
4 Yazid Asrori, S. Pd. Wakil Kepala bid. Kesiswaan Bahasa Indonesia
5 Arif Taba Nasuha, S. Ag. Staf urusan Diniyah Pendidikan Agama Islam
6 Dra. Zamroh Noviandari Staf Urusan Humas dan Wali kelas VII A IPA Biologi
7 Mustaghfiroh, S. Pd. Wali Kelas IX A Matematika
8 Ayun Khiliyatul Milla, S. Pd. I. Wali Kelas IX C Bahasa Arab
9 Yunita Ika Sari B., M. P. Staf Urusan Tata Tertib Prakarya
10 Resmiyati, S. Pd. Wali Kelas IX D Pendidikan Kewarganegaraan
11 Dini Pristiana, S. Pd. Bahasa Inggris
12 Karlina, S. Pd. Bahasa Jawa
13 Arif Sulisyto, S. Pd. Penjasorkes Putra
14 Yusuf Beni P., S. Pd.  – IPS
15 Muhammad Ihsanul Fikri, S. Pd. Wali Kelas VIII A IPA
16 Hanifah Nurunnikmah, S. Pd. Wali Kelas VIII D Bahasa Indonesia
17 Nur Arif Fuadi, M. Si.   Matematika
18 Hasifah Nur Fitriana, S. Pd. Wali Kelas IX B Bahasa Indonesia
19 Ihsan Febriyanto Koordinator Diniyah Tahfidz Putra
20 Tarmidzi Taher AS, S. Pt. Wali Kelas VII B Tahfidz Putra
21 Muhammad Tahir, S. Pd. SBK
22 Fatkhu Jannata, S. Pd. Gr. IPS
23 Nurul Rintakawati, S. Pd. Wali Kelas VIII C Bimbingan dan Konseling Putri
24 Muhammad Fauzan, S. Pd. Bimbingan dan Konseling Putra
25 Metasari Dian Nursanti, S. Pd. Penjasorkes Putri
26 Okita Maya Asiah, S. Pd. Wali Kelas VII D Tahfidz Putri
27 Dita Wulansari, S. Pd. Bahasa Inggris
28 Muhammad Ihsanudin, S. Pd. I Pendidikan Agama Islam
29 Endang Megawati, S. Pd. Wali Kelas VII C Pendidikan Kewarganegaraan
30 Rizal Faturohman P., S. Ag. Pendidikan Agama Islam
31 Anisya Ayu D. F., S. Pd. M. hum Bahasa Inggris
32   Feplita Agustin     Tahfidz Putri